Nissan

Zonne-energie voor autoproductie Nissan in Verenigd Koninkrijk

Nissan heeft opnieuw een mijlpaal bereikt in het kader van Intelligente Mobiliteit: de Nissan-fabriek in Sunderland – de grootste Nissan-fabriek in Europa – is overgeschakeld op stroom van een nieuwe zonne-energiecentrale. Met 19.000 zonnepanelen is de nieuwe energiecentrale van de fabriek in Sunderland – met een vermogen van 4,75 MW – nu volledig operationeel. Het is een belangrijke stap in de strategie van Nissan om emissie naar nul te reduceren.

De zonne-energiecentrale is gebouwd naast de tien windturbines die al stroom leverden voor de Nissan-fabriek in Sunderland. Hier worden de volledig elektrische Nissan LEAF voor Europa én de batterijen voor deze auto geproduceerd.

Colin Lawther, Nissans Senior Vice President for Manufacturing, Purchasing and Supply Chain Management in Europa, vertelt: ‘Hernieuwbare energie is essentieel in Nissans visie op Intelligente Mobiliteit. We hebben in Europa al meer dan 50.000 Nissans LEAF geproduceerd en de nieuwe LEAF 30 kWh met een actieradius van 250 km is nu ook leverbaar. We hebben al tien windturbines die stroom leveren aan de fabriek in Sunderland. Met de nieuwe zonne-energiecentrale verkleinen we de impact van Nissan-voertuigen op het milieu gedurende hun hele levensduur nog verder.’

Nissan begon met de integratie van hernieuwbare energiebronnen in 2005. Toen zijn bij de fabriek in Sunderland de eerste windturbines geplaatst. De tien windturbines leveren 6,6 MW elektriciteit. Met de 4,75 MW van de nieuwe zonne-energiecentrale komt het totaal aan in Sunderland opgewekte hernieuwbare energie op 11,35 MW. Dat is 7 procent van de elektriciteitsbehoefte van de fabriek, genoeg voor de productie van 31.374 auto’s per jaar.

De zonne-energiecentrale is ontwikkeld door Nissans partner European Energy Photovoltaics en is gebouwd in de lus van de testbaan bij de fabriek in Sunderland. De centrale levert alle opgewekte stroom aan de fabriek.

De ingebruikname van de centrale valt samen met de feestelijkheden rond het dertigjarig jubileum van de autoproductie door Nissan in het Verenigd Koninkrijk. Intussen is de fabriek in Sunderland de grootste autofabriek die het Verenigd Koninkrijk ooit gekend heeft. De fabriek zorgt voor bijna 40.000 banen in auto-ontwerp en ontwikkeling, productie, onderdelendistributie, sales & marketing, in het dealernetwerk en in de toeleveringsindustrie.

Nissan streeft naar nul emissie en nul verkeersdoden. Nissans visie Intelligent Mobility is ontwikkeld als richtsnoer voor Nissans product- en technologiekanaal. In de visie zijn essentiële bedrijfsbesluiten vastgelegd omtrent de aandrijving van auto’s, de besturing en de integratie in de maatschappij.

Baanbrekende initiatieven die Nissan onlangs heeft aangekondigd met betrekking tot elektrische auto’s en batterijtechnologie van de volgende generatie zijn onder meer:

•  Productie van een volgende generatie batterijen in de fabriek in Sunderland.

•  Een grote vehicle-to-grid-proef (V2G) in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met energieleverancier Enel, waarvoor Nissan de voertuigen levert die het nationale stroomnetwerk in het Verenigd Koninkrijk voorzien van een efficiënte en flexibele bron van energie. Een proef met honderd V2G-eenheden begint later dit jaar. Met de proef kunnen berijders van elektrische Nissans stroom uit de batterij van hun auto terug aan het netwerk leveren, waarmee een kosteneffectieve, duurzame en betrouwbare bron van energie beschikbaar is terwijl de Nissan-eigenaren geld kunnen besparen en zelfs verdienen.

•  Een revolutionair nieuw huishoudelijk energieopslagsysteem – genaamd xStorage – dat Nissan heeft ontwikkeld in samenwerking met Eaton, wereldleider op het gebied van energiebeheer. Het systeem geeft de batterijen van elektrisch aangedreven Nissans niet alleen een ’tweede leven’, maar voorziet huishoudens ook van een volledig geïntegreerde energieopslag, waardoor energiebeheer en distributie weer terug in handen van de consument komt.

•  De stelling dat Nissan tegen het einde van 2017 V2G-technologie en energieopslagsystemen zal integreren in alle belangrijke vestigingen in Europa.

Geef een antwoord