Volvo

Wereldprimeur: run-off road protection

Run off Road protectionHet standaard veiligheidspakket in de nieuwe Volvo XC90 omvat een wereldprimeur: run-off road protection. Dit nieuwe systeem brengt Volvo opnieuw een flinke stap dichter bij het doel dat de fabrikant zich heeft gesteld: dat vanaf 2020 niemand meer zwaargewond raakt of om het leven komt in een nieuwe Volvo.

‘Ons veiligheidssysteem houdt de inzittenden stevig op hun plaats als de auto van de weg raakt. Een energie-absorberend systeem in de stoel helpt daarbij letsel aan de wervelkolom te voorkomen. Dergelijk letsel komt veel voor bij ongelukken waarbij de auto van de weg raakt’, zegt professor Lotta Jakobsson, Senior Technical Specialist Safety in het Safety Centre van Volvo.

Het van de weg raken met de auto is een veelvoorkomend type verkeersongeval. Veelal is het een gevolg van vermoeidheid of onoplettendheid van de bestuurder, of slechte weersomstandigheden. De helft van alle verkeersdoden in de Verenigde Staten valt bij dit soort ongevallen. In Zweden is een derde van alle ernstige en dodelijke ongelukken het gevolg van het van de weg raken van een auto. Ongelukken waarbij een auto van de weg raakt, zijn zeer gecompliceerd. Want de inzittenden worden tijdens het ongeval naar alle kanten geslingerd en dat stelt hoge eisen aan de veiligheidsvoorzieningen in het interieur.

crash test dummyHet gaat niet om de ranglijsten
Systemen als Volvo’s run-off road protection zijn nog niet opgenomen in veiligheidsbeoordelingen als die van Euro NCAP. ‘Als het om veiligheid draait, gaat het ons niet om een goede score in een beoordeling’, zegt Jakobsson. ‘Het gaat erom uit te vinden hoe en waardoor ongevallen en letsels ontstaan en op basis daarvan ontwikkelen we technologie op basis waarvan je dergelijke ongevallen kunt voorkomen. Om ons doel voor 2020 te realiseren, betrekken we alle typen ongelukken in onze onderzoeken.’

Letsel aan wervelkolom

Het type letsel dat zich bij auto-ongelukken voordoet, is in de loop der jaren veranderd. Een van de oorzaken daarvan is de voortdurende toename van de veiligheid in auto’s. Die is te danken aan de voortgaande verbetering van de carrosseriestructuur en de toepassing van steeds geavanceerdere veiligheidssystemen. Sinds 1970 is het risico om zwaargewond te raken of om het leven te komen in een nieuwe Volvo met ruim tweederde afgenomen.

Maar het aantal gevallen van letsel aan de wervelkolom is in verhouding minder snel afgenomen en rugletsel komt nog veel voor, vooral bij ongelukken waarbij de auto van de weg is geraakt. ‘Uit onze studies blijkt dat de houding van de inzittende veel invloed heeft op de krachten die uitgeoefend worden op de wervelkolom. Wervelfracturen komen het meest voor bij ongevallen waarin de auto van de weg is geraakt’, aldus Jakobsson.

Gordel aanspannen en energie absorberen

Run-off road protection bestaat uit twee essentiële onderdelen:

  • Als het geavanceerde sensorsysteem een ‘run-off road’-scenario detecteert, spant het systeem de voorste gordels zo strak mogelijk aan, met een snelheid van 1 mm/ms. Dat betekent dat de gordels binnen 0,1 seconden 100mm aangetrokken worden. De spanning blijft gehandhaafd zolang de auto in beweging is, om de inzittende optimaal in positie te houden.
  • In het geval van een harde landing helpt een energie-absorberend systeem tussen de zitting en het stoelframe de impact op de wervelkolom te beperken en letsel te voorkomen.

‘Door de inzittende goed rechtop te houden en de energie te absorberen, nemen de verticale krachten met tot wel een derde af, waarmee de kans op rugletsel beduidend afneemt’, aldus Jakobsson.

Run off Road protectionDrie testmethodes

Volvo ontwikkelde op basis van praktijkgegevens drie testmethodes – ‘Greppel’, ‘Lancering’ en ‘Ruig Terrein’ – om de gevolgen van diverse ‘run-off’-scenario’s in kaart te brengen.

Met de ‘Lancering’-testmethode raakt het testvoertuig van de weg met een snelheid van 80 km/uur. De auto komt volledig van de grond en landt vervolgens 80 centimeter lager met de wielen op een vlakke ondergrond. Dit scenario genereert dezelfde verticale krachten als die die een straaljagerpiloot ondergaat als hij zijn schietstoel gebruikt.

De ‘Greppel’-methode simuleert de klap van een auto die terechtkomt tegen de wallekant van een 80 centimeter diepe greppel. Ook dit scenario oefent grote verticale krachten uit op de inzittenden.

Om een extreem hobbelige rit te simuleren, heeft Volvo de ‘Ruig Terrein’-methode ontwikkeld. Daarbij worden de inzittenden blootgesteld aan dwarse rolbewegingen in combinatie met hevige verticale en horizontale krachten.

Om de krachten te registreren, maakt Volvo gebruik van zogenoemde crash test dummy’s. De meest geavanceerde dummy is Thor, die door onder meer extreem flexibele schouders een realistisch beeld geeft van de effecten van een ongeluk op het menselijk lichaam.

Unieke testapparatuur

Behalve deze drie testmethodes ontwikkelde Volvo ook een unieke installatie waarmee door middel van een geavanceerde robotarm kan worden geëvalueerd of de gordels, de gordelspanners en de stoel de inzittenden goed op hun plek houden als de auto van de weg raakt. Een stoel met daarop een crashtestdummy is aan de robotarm gemonteerd. De arm is geprogrammeerd om de bewegingen in een ‘run-off’-scenario exact na te bootsen. De volledige werking van de robotarm wordt beschreven in een apart persbericht.

Ongelukken voorkomen

‘Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Daarom is de nieuwe Volvo XC90 ook voorzien van techniek die helpt te voorkomen dat de bestuurder met zijn auto van de weg raakt’, aldus Jakobsson. Deze systemen zijn Lane Keeping Aid en Driver Alert Control. Het eerste systeem stuurt tegen als de auto zijn rijstrook onbedoeld dreigt te verlaten, en Driver Alert Control, dat ook tot de standaarduitrusting behoort, waarschuwt wanneer de bestuurder vermoeidheidsverschijnselen of onoplettend gedrag vertoont. Het systeem in de nieuwe Volvo XC90 omvat ook Rest Stop Guidance, dat de bestuurder zo nodig naar de dichtstbijzijnde rustplaats leidt.

Geef een antwoord