Algemeen Ford

Ford verkozen tot meest groene merk ter wereld

best global green brandFord Motor Company heeft erkenning gekregen voor zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de vorm van de 1e plaats op de lijst van “50 Best Global Green Brands” van Interbrand voor 2014. De autofabrikant versloeg de winnaar van vorig jaar – Toyota – plus een aantal zwaargewichten als Johnson & Johnson, Coca-Cola en Microsoft.

Deze eerste plek heeft Ford te danken aan zijn vooruitstrevende ideeën over milieuvriendelijk en duurzaam produceren, een grotere transparantie over bedrijfsactiviteiten en openbaarmaking van informatie over het fabricageproces. Aandacht voor water, een onderwerp dat uitgebreid aan de orde komt in de onlangs door het bedrijf gepubliceerde 15e editie van het Sustainability Report, maar ook het terugdringen van afval en milieubewuste bouwactiviteiten hebben bijgedragen tot de opmars van het bedrijf.

“Wij zijn vereerd met deze 1e plaats in de lijst van Best Global Green Brands 2014,” zegt Robert Brown, vicepresident Sustainability, Environment & Safety Engineering. “Bij Ford werkt iedereen eensgezind aan de ontwikkeling van topproducten voor onze klanten, en we produceren deze producten overal ter wereld zo milieuvriendelijk mogelijk. Deze titel is voor ons het bewijs dat onze belanghebbende partijen het hiermee eens zijn.”

Bij Interbrand begint het samenstellen van de internationale lijst van de 50 meest milieubewuste merken met een jaaroverzicht van de 100 beste internationale merken, het Best Global Brands-rapport. De merken in dit jaaroverzicht hebben een wereldwijde presentie en hebben bewezen dat zij waarde leveren aan hun belanghebbende partijen. Vervolgens doet Interbrand uitgebreid consumentenonderzoek om te zien hoe de publieke opinie over het milieuvriendelijke en duurzame imago van de merken zich verhoudt tot de gegevens hieromtrent die door Deloitte Consulting LLP zijn verzameld en geanalyseerd.

“Ford heeft de afgelopen jaren bewezen op het gebied van duurzaamheid een leidersrol te vervullen,” aldus Jez Frampton, Global Chief Executive Officer bij Interbrand. “Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in de algemene bedrijfsstrategie van Ford. Hierdoor is het bedrijf in staat om voor alle facetten van hun activiteiten snel vast te stellen in hoeverre ze van invloed zijn op het milieu en de samenleving. Doorlopende investeringen in alternatieve energiebronnen en brandstofbesparende technologieën en voorlichting hierover aan de consument worden steeds belangrijker voor het vergroten van de bedrijfs- en merkwaarde.”

Geef een reactie