BMW

BMW Group Nederland statement over WLTP

Per 1 januari 2019 geldt voor alle nieuwe én bestaande auto’s die in Europa, en dus ook Nederland, worden verkocht een nieuwe meetprocedure om de officiële uitstoot van uitlaatgassen te bepalen. De nieuwe test sluit beter aan op de praktijkomstandigheden. Dit is goed omdat de autofabrikanten daarmee realistischere verbruikscijfers naar de consument kunnen communiceren.

De nieuwe homologatietest heet WLTP (World harmonized Light vehicles Test Procedure) en vervangt daarmee de oude NEDC-test die niet meer aansloot bij de hedendaagse gebruiksomstandigheden. Omdat de WLTP-test langer duurt en gepaard gaat met hogere snelheden voor een langere tijd, stijgen de officiële CO2- uitstootwaarden van vrijwel alle auto’s op de markt, bestaand of nieuw, groot of klein.

Zonder aanpassing van de BPM-tabel betekent de gemeten hogere CO2-uitstoot daarom ook meer belasting. De RAI zit volgende week met staatssecretaris Snel (Financiën) aan tafel om over de BPM-tarieven te praten. Het is volgens de RAI Vereniging van het grootste belang dat die zo snel mogelijk worden verlaagd. Hoe langer Financiën ermee wacht, des te langer de automarkt wordt getroffen. De gesprekken over aanpassing van de BPM-tabel hebben betrekking op 1 januari 2019 als de WLTP waarden daadwerkelijk de basis gaan vormen voor de BPM-berekening in Nederland.

Echter, ook nu al kunnen klanten worden geconfronteerd met hogere consumentenprijzen.

Momenteel bevinden we ons namelijk in een overgangsfase. Sommige nieuwe, of in 2017 vernieuwde, modellen hebben al louter een WLTP-homologatie, maar tot 1 januari 2019 mogen deze waarden via een berekening worden teruggerekend naar de NEDC-norm. Desondanks komen deze teruggerekende waarden (bekend als NEDC 2.0) altijd hoger uit dan de originele NEDC-waarden vanwege de realistischere testomstandigheden, dus is er ook nu al sprake van een hogere (en in sommige gevallen zelfs substantieel hogere) gemeten CO2-uitstootwaarden en daarmee toegenomen BPM-bedragen.

Bij BMW Group staat voorop dat de klant niet de dupe mag zijn van deze door de overheid onvoorziene belastingtoename en daarmee gepaard gaande prijsstijging, zowel nu niet als per 1 januari 2019. BMW Group is al in een vroeg stadium begonnen zijn gamma opnieuw te homologeren en ook bij ons laten diverse modellen uiteenlopende stijgingen zien.

We zien ons daarom momenteel genoodzaakt om de prijsverhoging veroorzaakt door NEDC 2.0 tijdelijk te compenseren door middel van extra opties of door het gelijk houden van de huidige consumentenadviesprijs in afwachting van de aanpassing van de BPM-tabel door de overheid.

De BMW X5 xDrive30d.
De veelvuldig in de media genoemde BMW X5 xDrive30d is als maatregel standaard uitgerust als M Sport Edition. Dit pakket bevat alle populaire opties wat een klantvoordeel inhoudt van 18.000 euro waardoor de effecten van de prijsstijging vanwege WLTP meer dan gecompenseerd worden.

De reden voor de stijging van CO2-uitstoot van 156 naar 183 g/km is een combinatie van twee factoren: 1) De X5 xDrive30d diende rond september 2017 sowieso een nieuwe typegoedkeuring te ondergaan om aan de verplichte EU6c-norm te kunnen voldoen. De X5 xDrive30d kreeg daarvoor een verder verbeterd uitlaatgasnabehandelingssysteem voor een NOx-uitstoot die nog verder onder de maximale grenswaarde zit, maar tegelijkertijd een hogere CO2-emissie veroorzaakt. Dit is een onvermijdelijke technische consequentie voor elke verbrandingsmotor, ongeacht brandstofsoort en fabrikant. 2) Het moment van deze nieuwe typegoedkeuring is meteen gebruikt om de WLTP-homologatie uit te voeren.

Andere modellen van BMW Group laten een minder hoge stijging zien. Bijvoorbeeld de BMW 520i die een stijging van de CO2-uitstoot laat zien van 126 naar 134 g/km. Daarbij dient te worden opgemerkt dat binnen de auto-industrie ook aangescherpte regels van kracht zijn voor benzineauto’s. Deze moeten allemaal op korte termijn worden uitgerust met een partikelfilter om aan toekomstige (NOx) normen te voldoen. Ook deze maatregel heeft een impact op het verbruik en daarmee de CO2-uitstoot.

Geef een antwoord