Skoda

SKODA Digital Lab: toekomstworkshop voor nieuwe digitale technologieën en oplossingen

ŠKODA versterkt zijn innovatiekracht en digitale ontwikkelingsexpertise door in Praag een digitaal laboratorium te vestigen. Creatieve teams gaan daar nieuwe businessmodellen onderzoeken en ontwikkelen. Intentie is om digitale technologieën zo nog nadrukkelijker in ŠKODA’s huidige kernactiviteiten te integreren en innovatieve connectiviteits- en mobiliteitsdiensten te ontwikkelen. De pilotfase voor de ontwikkeling van het Digital Lab loopt tot eind 2016, waarna de activiteiten als een onafhankelijke zakelijke tak van ŠKODA worden voortgezet.

“De ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën en oplossingen is van groot belang voor ŠKODA’s toekomstige bloei,” verklaart ŠKODA CEO Bernhard Maier “We maken ons met ons Digital Lab op voor een digitaal tijdperk. Digitalisering, connectiviteit en nieuwe mobiliteitsdiensten zijn enkele van de pijlers onder onze Strategy 2025. Ons doel is om compleet nieuwe mobiliteitsoplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. De auto blijft daarbij ons kernproduct. In de toekomst breiden we dat uit met diensten die dagelijks rijden gemakkelijker, veiliger, efficiënter en comfortabeler maken. Als gevolg daarvan ontwikkelt ŠKODA zich van enkel een autofabrikant tot een aanbieder van mobiliteit.”

Innovatieve connectiviteits- en mobiliteitsdiensten gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige verkopen van de onderneming. De vereisten hiervoor worden nu uitgewerkt in het ŠKODA Digital Lab. Ideeën en oplossingen voor klanten kunnen snel worden beoordeeld, getest en omgezet in verkoopbare producten. Daarnaast gaat ŠKODA’s Digital Lab nieuwe methoden en samenwerkingsvormen met externe partners ontwikkelen. Focuselementen zijn daarbij onder andere snelheid, integratie en flexibiliteit.

De uitwisseling met andere toekomstworkshops binnen de Volkswagen Groep wordt de sleutel. Het ŠKODA Digital Lab gaat nauw samenwerken met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het digitaliseren van de Volkswagen Group en diens merken. De uitwisseling van ervaringen en resultaten komt daarbij ten goede aan de voltallige groep.

Binnen het ŠKODA Digital Lab ontwikkelen creatieve geesten uit diverse vakdisciplines ideeën en oplossingen die door de Tsjechische autofabrikant in de praktijk kunnen worden toegepast. “Met het Digital Lab slaat ŠKODA een nieuwe weg in voor de ontwikkeling van producten en diensten. Daarbij wordt het belangrijk om de werkmethoden van de auto-industrie optimaal te combineren met de vereisten van de jonge digitale wereld,” aldus André Wehner, hoofd Corporate Ontwikkeling en Digitalisering bij ŠKODA.

De pilotfase van het ŠKODA Digital Labs is inmiddels gestart. De Tsjechische autofabrikant werkt voor dit project in een strategische samenwerking met diverse ontwikkelingsbedrijven. IT-professionals van ŠKODA en aanverwante ondernemingen ontwikkelen gezamenlijk nieuwe technologieën en oplossingen. ŠKODA voorziet dat het digitale laboratorium in 2017 als een onafhankelijke entiteit van het merk zijn activiteiten zal voortzetten.

Geef een antwoord