Algemeen

Tellerrapport in strijd tegen terugdraaien tellerstanden

Ongeveer 163.000 personenauto’s en lichte bedrijfswagens staan geregistreerd met een onlogische tellerstand. Dit kan komen door tellerfraude. Om de consument te wijzen op de risico’s van het kopen van een auto met een teruggedraaide teller is de RDW met de voertuigbranche, verenigd in de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT), een voorlichtingscampagne gestart. ‘Doe jezelf niet te kort, vraag het tellerrapport’.

Wie een auto koopt met een teruggedraaide kilometerteller, betaalt mogelijk teveel bij aanschaf en loopt kans op dure reparaties. Bovendien kan een verkeerde tellerstand een gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. Noodzakelijk onderhoud is doorgaans gekoppeld aan de kilometerstand.

Vraag om het tellerrapport
Kopers kunnen de huidige voertuigeigenaar vragen om een tellerrapport of zelf de actuele tellerstand controleren via www.rdw.nl.

163.000 onlogische tellerstanden
Van de 9,5 miljoen geregistreerde voertuigen staan gemiddeld 13 tellerstanden per auto geregistreerd. Bij een logische tellerreeks lopen alle standen op, bij een onlogische reeks is een van de tellerstanden lager dan de vorige. Er staat bij ongeveer 163.000 (1,8% van het totaal) voertuigen in het register dat zij een onlogische tellerstand hebben.

Al 25 jaar strijd tegen tellerfraude
Nederland ijvert al 25 jaar voor het terugdringen van tellerfraude. In 1991 is de stichting
Nationale Autopas (NAP) hiermee begonnen. Inmiddels heeft de overheid (de RDW) de meeste operationele taken overgenomen. De afgelopen 20 jaar zijn er diverse maatregelen genomen om tellerfraude te voorkomen en bestrijden (wetgeving dat terugdraaien strafbaar is en registratie van kilometerstanden bij de RDW).

Intensivering aanpak
Sinds 1 januari 2014 is de aanpak van tellerfraude geïntensiveerd. Zo is het terugdraaien van tellerstanden wettelijk verboden. Ook registreren niet alleen de oud-leden van NAP, maar alle 25.000 door de RDW erkende bedrijven de tellerstanden. Zij geven de stand bovendien op meer momenten door dan voorheen, zoals: bij de APK, opname in bedrijfsvoorraad, wisselingen van eigenaar, export, demontage en reparatie, onderhoud en bandenwissel ter waarde van meer dan 150 euro. Door de standen op verschillende meetmomenten te vergelijken, valt het direct op als een teller is teruggedraaid.

Importvoertuigen
Voor gebruikte voertuigen die uit een ander land worden geïmporteerd ligt het percentage met een onlogische tellerstand mogelijk hoger. Schattingen van buitenlandse registrerende autoriteiten lopen uiteen van vermoedelijk 30% tot 50%.
Bij importvoertuigen kan de RDW de logica van de tellerstand niet checken, omdat andere Europese landen (behalve België en Nederland) geen goed functionerende tellerregistratie hebben. Bij deze voertuigen staat daarom “geen oordeel in verband met import” vermeld.
Bij aankoop van een importvoertuig moet de koper extra goed opletten en op andere manieren de betrouwbaarheid van de tellerstand checken.

Geef een antwoord