Algemeen

Autofabrikanten publiceren juiste cijfers

Met de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding tussen Stichting Brandstofverlies en één van de leden van RAI Vereniging in Breda van vanmiddag, is nogmaals bevestigd dat onze leden inderdaad de juiste brandstofverbruikscijfers publiceren.

De voorzieningenrechter geeft aan dat de publicatie van brandstofverbruikscijfers volledig in overeenstemming is met Europese en Nederlandse regelgeving. Het door ons lid gecommuniceerde officiële brandstofverbruik is het resultaat van de officiële EU-meetmethoden in een door de EU voorgeschreven testcyclus.

De door alle Nederlandse personenauto importeurs gecommuniceerde verbruikscijfers zijn het resultaat van de officiële EU-meetmethoden in een door de EU voorgeschreven ritcyclus. Deze cyclus is in het leven geroepen om het brandstofverbruik van auto’s onderling met elkaar te kunnen vergelijken op basis van gelijke omstandigheden.

De officiële verbruikscijfers zijn de enige cijfers die autofabrikanten mogen communiceren. Dat bevestigt de uitspraak van de voorzieningenrechter nog eens. Het communiceren van andere cijfers naast de officiële verbruikscijfers zou voor de consument tot verwarring kunnen leiden, terwijl overigens vooralsnog geen sprake is van objectief juiste gemiddelde verbruikcijfers.

Het is algemeen bekend dat het feitelijk brandstofverbruik van een auto afhankelijk is van veel verschillende factoren zoals rijgedrag, weersomstandigheden, beladingsgraad, gebruik van elektronische apparatuur aan boord, bandenspanning et cetera. Dit is met zoveel woorden door de voorzieningenrechter bevestigd.

Geef een antwoord