Fiat

Fiat Panda experiment: 80.000 km op groen gas/CNG gewonnen uit afvalwater

CAP Group, het nutsbedrijf dat zich bezighoudt met waterwerken, rioolwater en waterzuiveringsinstallaties in het centrum van Milaan gaan in samenwerking met FCA research Centre een test uitvoeren met een Fiat Panda Natural Power. Deze auto gaat 80.000 kilometer rijden op groen gas/CNG (compressed natural gas) gemaakt van afvalwater. De ingenieurs onderzoeken de effecten van deze vorm van groen gas.

Groen gas heeft dezelfde eigenschappen als CNG/aardgas, maar is ontstaan uit hernieuwbare bronnen. Het is nu al een realistische oplossing voor toekomstige mobiliteit. In Nederland zijn er op dit moment zo’n 150 tankstations waar CNG getankt kan worden en dat aantal groeit gestaag. CNG is een realistisch alternatief voor fossiele brandstoffen als benzine en diesel en veroorzaakt vrijwel geen fijnstof en minder stikstofoxide. Deze eigenschappen tonen zelfs een nog positiever beeld bij hernieuwbaar CNG, oftewel groen gas, vooral als berekend wordt vanaf de bron tot aan uitlaat (well-to-wheel) en dus niet alleen uit de uitlaat zelf.

Een Panda op CNG bijvoorbeeld stoot 31% minder uit in vergelijking tot de versie op benzine. Als 40% groen gas wordt vermengd met CNG loopt dit voordeel op tot 57%. De reductie van CO2 emissies kan zelfs oplopen tot 97% als de Panda volledig wordt aangedreven door groen gas gewonnen uit riooldrek. Deze waarde komt overeen met de emissies van een elektrisch voertuig waarbij de elektriciteit op een duurzame manier is opgewekt. Daarnaast levert het automobilisten en fleet owners ook financieel voordeel. Tot 56%* kan er bespaard worden ten opzichte van benzine en tot 30%* ten opzichte van diesel.

De Fiat Panda waarmee getest wordt is uitgerust met een tweecilinder TwinAir turbomotor die 80 pk levert. De Panda in kwestie loopt op groen gas gewonnen uit riooldrek dat is geproduceerd in de Niguardo-Bresso faciliteit waar CAP Group haar reinigers omzet tot bio-raffinaderijen die in zekere zin rijkdom uit rioolwater halen. Studies uitgevoerd door CAP Group – die spoedig haar eerste tankstation met lokaal geproduceerd groen gas opent in Milaan – schat dat de Bresso faciliteit bijna 342.000 kg groen gas kan produceren. Dit is voldoende voor 416 voertuigen die 20.000 km op jaarbasis rijden, resulterend in een totaal van 8,3 miljoen kilometer of tweehonderd keer de omtrek van de aarde.

Wat is groen gas?
Groen gas is een biobrandstof gewonnen uit bioafval van boerderijen en het organische gedeelte van afval afkomstig van gescheiden afvalinzameling. FCA en CAP Group ondersteunen deze vorm van bio CNG gezien het potentieel van de vermindering van emissies. De voordelen van groen gas zijn talrijk. Ten eerste gaat het om een hernieuwbare brandstof en is als zodanig vrijwel onuitputtelijk. Verder staat groen gas garant voor lage emissies van verontreinigende stoffen en broeikasgassen. Bovendien is de ecologische impact, volgens well-to-wheel, gelijk aan die van elektrische auto’s. Er zijn geen verdere aanpassingen vereist aan auto’s die momenteel al op CNG rijden. Het vermindert de afhankelijkheid van olie, zorgt voor werkgelegenheid, draagt bij aan de economische duurzaamheid van landbouw en veeteelt, hergebruikt afval en kan de lokale belasting op afvalverwerking verminderen.

*afhankelijk van de calorische waarde van CNG

Geef een reactie