Algemeen

RAI Vereniging lanceert publiekssite over nieuwe emissietesten auto’s

IllustrationRAI Vereniging presenteert vandaag de website www.emissietesten.nl waarmee zij voor een breed publiek complexe actuele onderwerpen zoals de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijnstof en CO2 door personenauto’s begrijpelijk wil maken. Bovendien geeft de site helder inzicht in de nieuwe Europese emissietesten voor personenauto’s die vanaf 1 september 2017 stapsgewijs worden ingevoerd.

Onder het grote publiek bestaan soms misverstanden over de emissies van personenauto’s. Zo worden schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en fijnstof bijvoorbeeld verward met niet schadelijke stoffen als CO2. Om ervoor te zorgen dat discussies over ‘schoon’ en ‘zuinig’ op basis van juiste informatie worden gevoerd, heeft RAI Vereniging www.emissietesten.nl ontwikkeld.

Nieuwe Europese emissietesten
De website informeert bezoekers ook over de nieuwe Europese emissietesten die op dit moment worden ontwikkeld om de uitstoot van personenauto’s te meten: de WLTP- en RDE-emissietesten. Doel van deze nieuwe testen is om beter inzicht te krijgen in de werkelijke uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen van personenauto’s.

Oude en nieuwe emissietesten
De WLTP is een nieuwe laboratoriumtest die vanaf 1 september 2017 wordt ingevoerd als vervanger van de huidige NEDC laboratoriumtestprocedure. Het grote verschil tussen de WLTP en NEDC test is dat de nieuwe WLTP testmethodiek dichterbij de werkelijkheid ligt waardoor er een betrouwbaarder inzicht komt in de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen van de geteste auto’s. Deze WLTP-laboratoriumtest zal op termijn worden aangevuld met de RDE-test. Dit is een test waarmee met de auto de weg op wordt gegaan om de uitstoot van schadelijke stoffen als fijnstof en stikstofoxiden (NOx) in praktijkomstandigheden te testen. Voor deze RDE-praktijktest moet de EU nog wel enkele criteria nader definiëren.

RAI Vereniging blij met invoering WLTP
RAI Vereniging is blij dat de invoering van de WLTP bijna een feit is. Bij de huidige NEDC-testcyclus is iedereen het erover eens dat deze sterk door de tijd is achterhaald en inmiddels onvoldoende de werkelijke emissies in kaart brengt. Zeker op het punt van brandstofverbruik (en daarmee samenhangend de CO2-uitstoot) is het verschil tussen ‘fabrieksopgave volgens de oude NEDC emissietest en het praktijkverbruik om diverse redenen steeds groter geworden. Het is een goede zaak dat de WLTP met meer realistische criteria de emissiemeting in het laboratorium veel dichter bij de werkelijkheid brengt. De RDE-test is daarbij op termijn nog een extra waarborg voor de praktijkemissies van schadelijke stoffen.

Emissietesten.nl is gebaseerd op het concept van www.caremissionstestingfacts.eu van ACEA, de Europese koepelorganisatie van auto- en truckfabrikanten

Geef een antwoord