Algemeen

1 op de 3 Nederlanders sluit een te hoge autoverzekering af

1 op de 3 Nederlandse autobezitters kiest bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering al voor een te hoge dekking. De helft van de autobezitters is hiermee oververzekerd en betaalt maandelijks onnodig veel premie. Het blijkt dus niet zo dat oververzekering pas ontstaat, wanneer men niet of nauwelijks naar de verzekering omkijkt terwijl de auto elk jaar ouder wordt.

Dit blijkt uit het GfK onderzoek ‘TOF Tracker’, een onderzoek waarin ieder kwartaal de productie van particuliere financiële producten in kaart wordt gebracht.

Dekking vaak veel te hoog voor leeftijd van de auto
In totaal is 33% van alle autobezitters oververzekerd. Hoe hoger de cataloguswaarde van de auto, hoe hoger het aandeel oververzekerden. Auto’s met een waarde van Euro 25.000, – of meer zijn in 38% van de gevallen oververzekerd. Bij auto’s met een waarde tussen de Euro15.000 en Euro25.000,- is dit 33% en bij auto’s tot Euro15.000,- is 27% oververzekerd. Autobezitters die een relatief dure auto kopen, lijken zich vaak minder te beseffen dat deze door hoge afschrijvingskosten snel in waarde daalt.

Leeftijd en opleiding
Kijkend naar leeftijd en opleidingsniveau van de autobezitter zijn er grote verschillen zichtbaar. Zo is onder 65-plussers slechts een kwart oververzekerd terwijl dit percentage onder ’35 tot 50 jarigen’ maar liefst 37% is. Ook bij opleidingsniveau zijn de verschillen groot. Zo heeft 39% van de laagopgeleiden een te hoge dekking terwijl dit onder hoogopgeleiden in 27% van de gevallen is.

One thought on “1 op de 3 Nederlanders sluit een te hoge autoverzekering af

Geef een reactie