Volvo

Volvo en Autoliv bundelen krachten

Volvo Car en Autoliv gaan samenwerken in het Drive Me-project, ’s werelds eerste grootschalige proef op het gebied van autonoom rijden. Beide concerns zijn toonaangevend met veiligheidstechnologie.

Voor het Drive Me-project worden honderd autonoom rijdende – dus zichzelf besturende – Volvo’s ingezet in het dagelijkse verkeer. In de Zweedse stad Göteborg krijgen voor het eerst particulieren autonoom rijdende auto’s tot hun beschikking voor dagelijkse ritten, zoals   boodschappen doen, de kinderen naar school brengen en woon-werkverkeer.

Kennis delen

Volvo en Autoliv bundelen hun kennis op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de nieuwste veiligheidstechnologie. Ingenieurs en andere deskundigen op dit gebied werken samen om de introductie van actieve veiligheidssystemen te bevorderen. Drive Me is een breed samenwerkingsverband van publieke en particuliere ondernemingen, zoals Volvo Car, het Zweedse ministerie van verkeer en vervoer, de technische universiteit Chalmers en het Lindholmen Science Park in Göteborg en de stad Göteborg zelf.

Håkan Samuelsson, de bestuursvoorzitter van Volvo Car, zegt: ‘Het is geweldig dat Autoliv toetreedt tot het Drive Me-project. Autonoom rijden zal onze wegen beter en veiliger maken. Hoe eerder we de benodigde techniek ontwikkelen en kunnen aanbieden in onze auto’s, des te beter.

Autoliv is een aanwinst voor het Drive Me-project. De kennis van Autoliv op het gebied van research & development en de technische expertise op het gebied van automotive veiligheid dragen bij aan de ontwikkeling van geavanceerde actieve veiligheidssystemen en de technologie voor autonoom rijden.

Ongevallen terugdringen

De uiteenlopende deelnemers aan het Drive Me-project zien vele voordelen die autonoom rijden met zich meebrengt, onder meer efficiënter gebruik van het wegennet en van auto’s, minder drukke straten en een betere ruimtelijke ordening.

Een zeer belangrijk aspect van autonoom rijden is de mogelijkheid het aantal gewonden en doden dat jaarlijks valt door verkeersongevallen sterk te beperken. Volgens onafhankelijke statistieken is aannemelijk dat meer dan 90 procent van alle dodelijke ongevallen te wijten is aan menselijke fouten, meestal door onoplettendheid.

Een autonoom rijdende auto is in staat gevaarlijke situaties op te merken en daarop te reageren. De huidige actieve veiligheidssystemen voor autonome noodstops (Autonomous Emergency Braking), het onbedoeld verlaten van de rijbaan (Lane Departure Warning) en rijbaanassistentie (Safety Lane Keeping Aid) zijn voorbeelden van de eerste stappen naar autonoom autorijden. Geavanceerde actieve rijhulpsystemen die gevaar signaleren en waarschuwen om ongevallen te voorkomen, zijn gebaseerd op diverse sensortechnologieën, zoals radar en zichtsystemen.

‘Als autonoom rijdende auto’s verder worden ontwikkeld, zal menselijk falen steeds minder voorkomen. Uiteindelijk bieden deze auto’s een steeds hoger niveau van veiligheid’, aldus Jan Carlson, de bestuursvoorzitter van Autoliv.

Het Drive Me-project ging in 2013 van start. De eerste autonome auto’s die bij gezinnen in gebruik zijn, verschijnen naar verwachting in 2017 in Göteborg op de weg.

One thought on “Volvo en Autoliv bundelen krachten

Geef een antwoord