Volvo

Krachtige fijnstoffilter voor Volvo XC90

Volvo XC90Volvo heeft een zeer efficiënte interieurluchtfilter ontwikkeld voor het luchtzuiveringssysteem in de XC90. De filter houdt niet alleen stuifmeelpollen tegen, maar ook talrijke ultrakleine stofdeeltjes. De luchtkwaliteit in het interieur neemt daardoor belangrijk toe. Vrijwel alle microscopische stof- en andere deeltjes die de gezondheid kunnen bedreigen, blijven buiten de deur.

De speciale, zogenoemde multifilter is bijzonder groot en kan daardoor meer stuifmeelpollen en kleine partikels opvangen. Bovendien is de filter voorzien van een laag actieve koolstof. Die elimineert effectief talrijke schadelijke chemische luchtverontreinigingen. Het effect is indrukwekkend: in een auto met de nieuwe multifilter is het aandeel minuscule stofdeeltjes tot wel 70 procent lager dan in een auto zonder een dergelijke filter, zo blijkt uit een gestandaardiseerde test. Het betekent een significante verbetering van de luchtkwaliteit. Temeer omdat diverse studies hebben uitgewezen dat deeltjes kleiner dan 10 micrometer de oorzaak zijn van diverse gezondheidsproblemen, zoals kortademigheid en longinfecties.

‘In de geïndustrialiseerde landen lijdt tot 45 procent van de bevolking aan enige vorm van allergie en overgevoeligheid. Meer dan tien procent van de mensen heeft astma. Bij Volvo vinden we dat gezonde lucht net zozeer onder de noemer veiligheid valt als airbags en gordels’, stelt Peter Mertens, Senior Vice President Research and Development. ‘Deze filter is op dit moment een van de beste die de auto-industrie kan bieden als het gaat om het tegenhouden van kleine deeltjes.’

De multifilter is onderdeel van Volvo’s interieurluchtkwaliteitssysteem IAQS (Interior Air Quality System). Daartoe behoort ook een sensor die schadelijke substanties in de binnenkomende lucht signaleert. Is het percentage hiervan te hoog, bijvoorbeeld doordat de auto in een tunnel rijdt, dan sluit de toevoer van buitenlucht automatisch.

Filter en sensor houden samen een hele serie gezondheidsbedreigende en irriterende luchtverontreinigingen tegen, zoals:
• stikstofoxiden,
• koolwaterstoffen,
• ozon,
• gassen en onplezierige luchtjes.

CleanZone-benadering
Het filteren van instromende buitenlucht is echter slechts de helft van de CleanZone-strategie om het klimaat in de auto te verbeteren. Het minimaliseren van mogelijk schadelijke stoffen in de interieurlucht is minstens zo belangrijk. Bestuurders vinden het bijvoorbeeld prettig als bij het ontgrendelen van de auto met de afstandsbediening automatisch de ventilatie start om eventueel storende geuren binnen een minuut af te voeren. Dus heeft Volvo daarvoor een programma ontwikkeld.

In feite begint de aanpak van luchtverontreiniging in het interieur al voordat de productie van een auto start. Materialen voor het interieur worden vooraf uitgebreid getest op uitstoot van geuren en schadelijke stoffen. Volvo is in de auto-industrie toonaangevend op het gebied van het gebruik van materialen die de gezondheid zo min mogelijk schaden. Er is zelfs een speciaal team dat daadwerkelijk ruikt of geuren niet storend of te sterk zijn.

De algemeen bekende ‘geur van een nieuwe auto’ is in feite niet meer dan het uitdampen van nieuwe materialen. Het gaat om zeer lage concentraties van geurstoffen die niet per se gevaarlijk zijn voor de gezondheid, maar bij zeer warm weer kunnen de concentraties stijgen en overgevoelige mensen irriteren.

Om het uitdampeffect te meten, wordt de temperatuur in het interieur op 65 graden Celsius gebracht, alsof de auto op een hete zomerdag in zon staat geparkeerd. Voor de emissie van zogenoemde Total Volatile Organic Compounds (TVOCs) en aldehyden hanteert Volvo zeer strikte grenswaarden, omdat TVOC’s hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid kunnen veroorzaken en bovendien een astmatische aanval kunnen opwekken. Vooral formaldehyde kan leiden tot ademhalingsproblemen en allergische huidreacties. Sommige mensen zijn overgevoelig voor nikkel, dus wordt het gebruik hiervan in metalen oppervlakken geminimaliseerd.

Met de sterke focus op gezondheid en welbehagen staat CleanZone model voor de mensgerichte strategie bij Volvo. Een benadering die ook past in deze tijd. Overal ter wereld zijn mensen zich steeds bewuster van het belang van gezonde lucht en de invloed daarvan op de gezondheid. Ze zijn kritischer op de kwaliteit van de lucht in hun auto en Volvo zet alles op alles om ook op dit vlak voorop te lopen.

Geef een reactie