Volvo

Volvo experimenteert met wegmagneten

Volvo Car Group heeft een onderzoek afgerond naar het gebruik van magneten in het wegdek. Het onderzoek, dat gezamenlijk is gefinancierd met de Zweedse Transport Bureau (trafikverket), is een potentiele doorbraak in de implementatie van autonoom rijdende voertuigen. De magneten helpen op nauwkeurige wijze de positie van de auto te bepalen.

Volvo experimenteert met wegmagneten

Betrouwbaarheid en uiterst nauwkeurige positiebepaling zijn cruciale punten in de ontwikkeling van zelfrijdende auto`s. Huidige positioneringstechnologieën zoals GPS en camera`s zijn beperkt in hun nauwkeurigheid onder sommige omstandigheden. De werking van geïntegreerde wegmagneten blijft optimaal, zelfs bij fysieke obstakels en slechte weersomstandigheden.

“De magneten vormen een zichtbaar spoor met een onnauwkeurigheid van slecht één decimeter. We hebben de technologie met diverse snelheden getest, en de uitslagen zijn tot dusver erg positief te noemen,” zegt Jonas Ekmark, leider preventieve veiligheid bij Volvo Car Group. Volvo Cars speelt een belangrijke rol in een grootschalig pilot project waarin 100 zelfrijdende Volvo`s deelnemen aan het dagelijks verkeer in het Zweedse Gotenborg.

“Ons doel is om een auto alle mogelijke handelingen tijdens het rijden, volledig zelfstandig te laten uitvoeren. Nauwkeurige en betrouwbare positionering zijn een noodzakelijk voorwaarden voor een zelfrijdende auto,” legt Jonas Ekmark uit. Hij voegt toe: “Het is mogelijk om zelfrijdende auto`s te implementeren zonder aanpassingen te hoeven doen aan de huidige infrastructuur. Daarmee biedt deze technologie interessante mogelijkheden, zoals het aanvullen van wegmarkering met magneten.”

Helpt van de weg raken voorkomen
Naast de potentiële mogelijkheden op het gebied van autonoom rijden, kunnen geïntegreerde wegmagneten diverse oplossingen bieden voor andere problemen.

  • Door een positioneringssysteem, dat op basis van magneten werkt, in te bouwen in preventieve veiligheidssystemen kan worden voorkomen dat een auto van de weg raakt.
  • Magneten kunnen de exacte plek van tijdelijk wegmarkering indiceren. Hiermee kan tijdens de wintermaanden schade worden voorkomen aan onder sneeuw bedolven barrières en borden langs de rand van de weg.
  • Het is ook mogelijk om de ruimte op de wegen efficiënter te benutten. Dankzij de exacte positionering kunnen rijbanen smaller worden.

Nauwkeurig, betrouwbaar en kosten efficiënt

Het researchteam van Volvo Cars liet een 100 meter lange testweg aanleggen op het testcentrum in Hällered nabij Gotenborg in Zweden. Een baan van ferriet magneten (40x15mm) is 200 mm onder het wegoppervlak aangebracht. De auto werd uitgerust met meerdere magnetisch veld sensoren.

Het onderzoeksprogramma is opgezet om kritische succesfactoren te bepalen zoals bereik, betrouwbaarheid, duurzaamheid, kosten en de invloed op wegonderhoud.

Onze ervaring heeft uitgewezen dat ferriet magneten een efficiënte, betrouwbare en relatief goedkope oplossing zijn voor de infrastructuur en de sensortechnologie op de auto. De volgende stap is om het toe te passen in het werkelijke verkeer,” legt Jonas Ekmark uit.

Claes Tingvall, Travel Safety Director bij Swedish Transport Administration, is het daarmee eens: “De testresultaten zijn zeer interessant. Het laat potentie zien op het gebied van veiligheid en voordelen voor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Een grootschalige implementatie van de wegmagneten kan een onderdeel worden van het doel om Zweden voorop te lopen met technologie die bijdraagt aan duurzame mobiliteit,” zegt Claes Tingvall.

Geef een reactie