Volkswagen

Volkswagen Groep lanceert grootste elektrificatieprogramma in de auto-industrie: Roadmap E

Met Roadmap E start de Volkswagen Groep het meest omvangrijke elektrificatieprogramma in de wereldwijde auto-industrie. Uiterlijk in 2030 dient het complete gamma geëlektrificeerd te zijn. Dit betekent dat er tegen die tijd op zijn minst één elektrische versie van elk van de ongeveer 300 modellen van de Volkswagen Group beschikbaar is. Volkswagen is het eerste grote mobiliteitsconcern dat een datum koppelt aan de elektrificatie van zijn volledige gamma. Alleen voor de eigen e-vloot heeft de Group per 2025 meer dan 150 gWh aan accucapaciteit nodig. Dit is het equivalent van minstens vier ‘gigafactories’ voor accucellen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, heeft Volkswagen een aanbesteding uitschreven voor één van grootste aankooporders ooit in de geschiedenis van de industrie: meer dan vijftig miljard euro.

“De boodschap is aangekomen en we zullen ernaar handelen. Dit is geen vage intentieverklaring, maar een ambitieuze doelstelling. Dit is ook de maatstaf waarop we afgerekend mogen worden”, aldus Matthias Muller, President van de Volkswagen Groep. “De transformatie in onze industrie is niet te stoppen en wij zullen hem aanvoeren”, zo vervolgt Müller.

Volkswagen had zijn grote ambities op het gebied van e-mobility al vastgelegd in de ‘TOGETHER-Strategy 2025’. Daarmee zette de onderneming voor zichzelf het doel om in 2025 de wereldwijde nummer 1 in e-mobility te worden. Het bedrijf verwacht dat circa één op de vier modellen in 2025 volledig elektrisch aangedreven kan zijn. Dan gaat het afhankelijk van de marktontwikkeling om maximaal drie miljoen voertuigen.

Roadmap E: een boost voor elektrische aandrijving
Met Roadmap E start de volgende fase waarbij de elektrificatie van het portfolio een extra boost krijgt. Tot 2025 brengt Volkswagen in totaal tachtig nieuwe geëlektrificeerde voertuigen op de markt, waaronder vijftig volledig elektrische modellen en dertig plug-in hybrides. In de jaren erop worden de stappen alleen maar groter. In 2030 zal er in lijn met de ambitieuze doelstelling van alle 300 modellen van de Group minimaal één geëlektrificeerde uitvoering zijn. Müller: “Met Roadmap E begint een nieuw hoofdstuk voor de Volkswagen Groep. Daarmee scheppen we alle randvoorwaarden voor de definitieve doorbraak van e-mobility. Het is dan aan de klant hoe snel dit omarmd wordt.”

Omvangrijke investeringen
Roadmap E staat ook voor het verder opvoeren van investeringen. Tot 2030 investeert het concern meer dan twintig miljard euro direct in de industrialisatie van elektromobiliteit. Dan gaat het om nieuwe modellen die op basis van twee volledig nieuwe e-platforms worden gebouwd, maar ook om de aanpassing van fabrieken, trainingen, laadinfrastructuur, sales en marketing en natuurlijk ook om de technologie en productie van accu’s. Voor dat laatste bouwt Volkswagen in het Center of Excellence in Salzgitter een pilotfabriek om productie-knowhow te verzamelen.

Batterijcapaciteit
Alleen al voor de eigen vloot met lithium-ion accu’s heeft de Volkswagen Groep in 2025 een batterijcapaciteit van ruim 150 gigawatt uur per jaar nodig. Om hieraan te kunnen voldoen, is Volkswagen een aanbestedingsprocedure voor langdurige partnerships in China, Noord-Amerika en Europa gestart. Het ordervolume bedraagt alleen al meer dan vijftig miljard euro voor de toekomstige modellen die de Groep gaat bouwen op basis van de Modular Electrification Toolkit. Daarmee is de behoefte voor de eerste golf van elektromobiliteit afgedekt. Volkswagen bereidt zich echter ook voor op de volgende generatie: de ‘solid state’-accu’s. Ook deze technologie wil Volkswagen samen met partners klaar maken voor de marktintroductie. Müller: “De transformatie van verkeer en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De snelle opzet van een dekkende infrastructuur (in steden en langs snelwegen) is cruciaal voor het succes. In Europa is er in dat opzicht nog veel werk te doen. Alleen zo kan het vertrouwen van klanten groeien. Elektrische auto’s kunnen dan uit de niche komen en in de komende jaren relevante marktaandelen bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken als politiek en de energie- en auto-industrie samenwerken.”

Conventionele aandrijving als brug
Volkswagen zet ook in op een soepele overgang naar e-mobility. De verbrandingsmotor is daarbij de onmisbare brug. Matthias Müller: “Voorlopig bieden we het complete spectrum aan: van conventioneel tot volledig elektrisch. Zo maken we duurzame en bereikbare mobiliteit mogelijk. Wij zijn niet arbitrair, we luisteren naar de stem van de redelijkheid.”

Onafhankelijke studies tonen aan dat de nieuwste generatie verbrandingsmotoren van Volkswagen tot de schoonste en meest efficiënte ter wereld behoort. De nieuwste Euro 6-diesels scoren bovengemiddeld goed in de nieuwe WLTP-cyclus onder realistische omstandigheden. Ook de komende jaren blijft Volkswagen investeren in het verbeteren van zijn conventionele aandrijflijnen. Zo krijgt ieder dieselmodel standaard een SCR-katalysator en alle nieuwe benzinemotoren worden voorzien van roetfilters. De nieuwe motorgeneratie die in 2019 wordt verwacht, zal nog eens duidelijk zuiniger en schoner zijn. De Volkswagen Group werkt ook aan synthetische brandstoffen uit hernieuwbare bronnen. Daarmee zouden verbrandingsmotoren CO2-neutraal worden. Het concern focust bovendien op de uitbreiding van de CNG-range en onder leiding van Audi wordt de brandstofceltechnologie verder ontwikkeld tot deze klaar is voor marktintroductie.

Geef een antwoord