Renault

Verkoop Renaults beneden gemiddeld gestegen in eerste halfjaar 2014

Met de verkoop wereldwijd van 1.365.988 auto’s per eind juni 2014 is het aantal registraties van personenauto’s en lichte bedrijfswagens van de Renault Groep in het eerste halfjaar 2014 met 4,1% gestegen, op een mondiale markt die met 4,7% is gestegen. In de eerste helft van het jaar droegen de sterke prestaties van de Groep in Europa, ingegeven door het succes van nieuwe modellen, bij aan het hogere marktaandeel van 1,0 punt. Hierdoor was de Groep in staat de sterke vertraging in zijn belangrijkste opkomende markten te compenseren.Renault logo

“Dankzij het succes van de onlangs gelanceerde modellen zijn het aantal registraties en de winst van Renault in het eerste halfjaar gestegen. Deze resultaten zijn in lijn met de doelstelling voor het volledige jaar”, aldus Carlos Ghosn, President en CEO van Renault.

De omzet van de Groep in het eerste halfjaar 2014 bedraagt € 19.820 miljoen, een daling van 3,0% ten opzichte van het 1e halfjaar 2013. De bijdrage van de divisie Auto aan de omzet bedraagt € 18.739 miljoen, een daling van 3,3% ten opzichte van het 1e halfjaar 2013. Deze daling is voornamelijk het gevolg van een negatief wisselkoerseffect. Ondanks de stijging van het aantal registraties was het volume-effect ook negatief. Hieruit blijkt dat een correctie had plaatsgevonden op de voorraden van het dealernetwerk. Tegelijkertijd profiteert de Groep van een stijging van verkopen aan partnerbedrijven en boekte een positief prijseffect, voortvloeiend uit het beleid in opkomende markten om de zwakke buitenlandse valuta’s te compenseren.

De operationele marge van de Groep bedraagt € 729 miljoen, tegenover € 583 miljoen in het eerste halfjaar 2013, ofwel 3,7% van de omzet (2,9% in het eerste halfjaar 2013).
De operationele marge van de divisie Auto stijgt met € 137 miljoen tot € 348 miljoen, ofwel 1,9% van de omzet. Dit betere resultaat wordt bereikt ondanks negatieve koerseffecten van buitenlandse valuta’s en effecten van mix/prijs/productverrijking, dankzij grotere volumes in Europa en strikte kostenbeheersing.
De bijdrage van Verkoopfinanciering aan de exploitatiewinst van de Groep bedraagt € 381 miljoen, tegenover € 372 miljoen in het eerste halfjaar 2013. Hieruit blijkt een stijging van gemiddeld uitstaande leningen en een sterkere bijdrage van diensten. De risicokosten (inclusief landenrisico) blijven beheerst op 0,47% van het gemiddelde bedrag aan uitstaande leningen, tegenover 0,40% in het eerste halfjaar van 2013.

Geef een reactie